Ana Sayfa

Amonyaklı Sistemler

Bir soğutkan olarak amonyağın (NH3), üstün ısısal özellikleri (birim buharlaşma ısısı) ile büyük kapasitelerde (100 kW’ın üzeri) kullanımı evrenseldir. Ozon Tabakası İncelmesi Endeksi (ODP) ve Küresel Isınma Potansiyeli Endeksi (GWP), sıfırdır yani amonyağın çevreye hiçbir zararı yoktur. Zaten doğada bulunan bir maddedir.

Endüstriyel Soğutmanın tüm alanlarında kullanılır:

-Süt ve/veya Süt Ürünleri Tesisleri

-Et ve/veya Balık Tesisleri

-İçecek Tesisleri

-Meyve ve/veya Sebze Tesisleri

-Karbondioksit (CO2) ile Kaskad Sistemler

-Isı Geriş Kazanımı ve/veya Isı Pompası Uygulamaları

-Absorbsiyonlu Soğutma Sistemleri, Amonyak-Su Çifti ile


AMONYAK (NH3) İLE İLGİLİ BİR TAKIM BİLGİLER :
Genel kanının aksine, soğutma tesislerinde kullanılan biçimiyle amonyağın zehirleyici özelliği yoktur çünkü kullanılan amonyak saftır. Tesisten bir şekilde salınan amonyak çok konsantre olacaktır. Rahatsız edici bir kokuya sahip olan amonyak, muhtemel kaçak yerini hemen belli eder. Yani amonyağa, zaman içerisinde maruz kalınıp, bunun zaman içerisinde, birikerek oluşturduğu sağlık sorunlarından bahsetmek mümkün değildir. Yıllarca amonyaklı tesislerde çalışmış ve amonyak yüzünden sağlık sorunu olmayan operatörler buna örnektir.

Ancak, amonyak su ile exotermik reaksiyona (ısı salan) girmeye meyillidir ve yüksek konsantrasyona maruz kalan biri gözlerinde, burnunda, ağzında, soluk borusunda ve ciğerlerinde yanma ve acı hisseder. Maruz kalma süresi arttıkça, diyafram kasılır ve nefes almak güçleşir. Yüksek konsantrasyondan kaçış mümkün olmazsa, ölümcül tehlike yaratabilir. Bu sebeple amonyaklı tesislerin makine dairelerinde ekipmanların yerleşimleri ve uzantıları mümkün olduğunca sade yapılmalıdır ve kaçış koridorları oluşturulmalıdır.

İşte bu özelliği, amonyağı yerleşim birimlerinden uzak yerlerde kullanılmasını gerektirir. Tesislerde güvenlik önlemleri (gaz maskeleri, su duşları gibi) alınmalıdır. Çalışmalarımız en az amonyak şarjı ile çalışan tesisler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu sayede risk minimuma indirgenebili